Geen mens gelijk, geen dag hetzelfde

Soms zijn dromen géén bedrog. Geruime tijd had ik plannen om alle belevenissen, die ik binnen de incassobranche meemaak, aan het papier toe te vertrouwen.
Het is er door omstandigheden nooit echt van gekomen. Het opschrijven van deze gebeurtenissen zag ik als een “het van mij afschrijven”.

Tot eind januari 2012 heeft het geduurd, voordat er zich een mogelijkheid voordeed om aan de teksten van het boek te kunnen gaan werken. De eerste opzet was om het boek(je) uitsluitend aan familie, kennissen en aan een handjevol vrienden te geven. Klein en bescheiden van opzet had mijn voorkeur. De uitgever dacht er echter anders over en pakte de verkoop landelijk aan.

De teksten zijn alle autobiografisch. Alle situaties heb ik persoonlijk meegemaakt en zijn, waar noodzakelijk, in een ander jasje gegoten ter voorkoming van het herkennen van situaties.
De beschreven situaties zijn verschillend van aard. Bij de één speelt de humor een grote rol en bij een ander onderwerp wordt de keerzijde van de medaille getoond.
Deze veelzijdigheid maakt het werk als incasso-inspecteur elke dag fascinerend.

Recensie Koninklijke Bibliotheek:

Recensie(s)

‘Soms moet je even je oude bagage wegdoen.’ Dit citaat geeft het ontstaan van de titel van dit boek weer. Aan het woord is een incasso-inspecteur die vertelt over zijn werk, een bloemlezing van situaties en mensen waarmee hij dagelijks te maken krijgt. Hij publiceert dit boek niet alleen om ‘van zich af te schrijven’, de impact van allerlei ervaringen kwijt te raken, maar ook om een reëel beeld te scheppen van zijn functie. Hij beschrijft op onderhoudende wijze een uitgebreid aantal contacten die hij heeft met personen die niet aan hun financiële verplichtingen – kunnen – voldoen, met daarbij gemaakte afspraken en oplossingen. De auteur laat hierbij zijn gevoel spreken, zijn dilemma’s en overwegingen, maar beschrijft eveneens de context van wettelijke bepalingen en hoezeer hij daaraan gebonden is.

Hij toont oog voor detail: de sfeer tijdens ontmoetingen met de schuldenaars, hun thuisomgeving, onwil of onvermogen, hun ‘creativiteit’. Aldus geeft dit boek een gevarieerde indruk van de werkzaamheden van een incasso-inspecteur, schuldensituaties en menselijkheid hierbij.

D.M. van Helden-Pol